fbpx

Dejan Donev

БЛОГЕРИ АЛБ

30.11.16

Прегледи

dejan donev120x160Dejan Donev ka mbaruar doktoraturën në Departamentin e Filozofisë në Fakultetin Filozofik në Universitetin "Shën. Ciril dhe Metodij” në Shkup, ku më parë mbrojti tezën e masterit. Ai mban leskione në disa studime universitare dhe pasuniversitare në fushën e etikës dhe mediave dhe marrëdhëniet me publikun, etikës të menaxhimit dhe të biznesit, etikës politike, etikës dhe administratën publike, si dhe teorinë organizative dhe zhvillimin, teoritë e globalizmit dhe metodologjinë e kërkimit.