fbpx

Marjan Nikollov

БЛОГЕРИ АЛБ

26.09.16

Прегледи

slika blogerMarjan Nikollov ai përfunduar doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë në Ljubljana, Slloveni, dhe studimet master në Ekonomi Ndërkombëtare dhe Financë në Fakultetin e Ekonomisë në Rejkjavik, Islandë. Ai është kryetar i Qendrës për Analiza Ekonomike dhe një konsulent i pavarur. Ai punon në mënyrë aktive në disa fusha ekonomike, të tilla si modelimi makroekonomik, ekonometria dhe statistikat, decentralizimi fiskal dhe partneriteti publik-privat. Ai ka punuar në ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike dhe pushtetit vendor në Republikën e Maqedonisë përmes shqyrtimit dhe ri-përcaktimit të procedurave tatimore, analizës së kapaciteteve fiskale, përgatitjes së strategjive dhe studimeve të fizibilitetit, etj. Nikolov ka punuar si profesor në disa fakultete në Maqedoni, është autor i disa botimeve dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca, seminare dhe trajnime.