fbpx

Dragan Malinovski

БЛОГЕРИ АЛБ

18.01.16

Прегледи

Dragan Malinovski ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Shkup. Është jurist që nga viti 1988. Në periudhën 2002-2007 ishte anëtar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Analist i sistemit politik dhe gjyqësor.