fbpx

Elena Ignovska

БЛОГЕРИ АЛБ

16.11.17

Прегледи

Elena Ignovska 120x160Elena Ignovska është docente në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Shën. Cirili dhe Metodij”, Shkup. Ajo mbaroi studimet për drejtësi dhe mbrojti masterin për të drejtën civile në Fakultetin Juridik “Justinian i Parë” në Shkup, si dhe programin e masterit në bioetikë si studente me bursë e programit Erasmus Mundus në Universitetin Katolik të Luvenit (Belgjikë), Universitetin Radbud në Universitetin Najmehen (Holandë) dhe (Itali). Ajo përfundoi doktoratën në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin në Gent (Belgjikë) si studente e bursave të projektit Basileus të programit Erasmus Mundus.