fbpx

Gabriela Dimovska

БЛОГЕРИ АЛБ

28.11.16

Прегледи

boger gabiGabriela Dimovska është ekonomiste e diplomuar dhe studente për master në Departamentin e Ekonomisë Monetare, Financave dhe Bankave në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup. Ajo aktualisht punon si studiuese më e vjetër në Qendrën për Analiza Ekonomike (QAE) në fushën e makroekonomisë, socio-ekonomisë, analizës së politikave publike, por është gjithashtu pjesë e bordit drejtues të organizatës. Ajo është autore e disa botimeve në fushën e transparencës fiskale dhe socio-ekonomisë.