fbpx

Gjorgji Mitrevski

БЛОГЕРИ АЛБ

30.12.16

Прегледи

avtor blogeriGjorgji Mitrevski ka më shumë se pesëmbëdhjetë vjet përvojë në studimin e tregut, studimin e sektorit të mediave dhe hulumtimin e opinionit publik. Gjatë karrierës së tij ai ka udhëhequr një numër projektesh kërkimore në vend dhe në rajon. Është ekspert në fushën e metodave të hulumtimit cilësor dhe sasior. Për nëntë vitet e fundit ai ka qenë Drejtor Ekzekutiv për Maqedoninë dhe Kosovën në agjencinë ndërkombëtare të kërkimit Ipsos, dhe aktualisht punon si një konsulent i pavarur kërkimi me një fokus të veçantë në hartimin e metodologjive të kërkimit dhe analizën e të dhënave.