fbpx

Goce Tërpkovski

БЛОГЕРИ АЛБ

23.09.15

Прегледи

Goce Tërpkovski ka punuar si gazetar për më shumë se 11 vjet dhe në pesë vitet e fundit ai i ka ndjekur ngjarjet, rrjedhat dhe proceset në politikën e brendshme dhe të jashtme. Vëzhgon veçanërisht lëvizjet në skenën politike, sjelljen dhe aktivitetet e aktorëve politikë, marrëdhëniet midis tyre, kulturën politike, çështjet e politikës së jashtme (BE, marrëdhëniet me fqinjët) përsa i përket reflektimeve të tyre në marrëdhëniet e brendshme politike, si dhe mediat dhe lirinë e mediave.