fbpx

Goran Kalajxhiev

БЛОГЕРИ АЛБ

04.11.19

Прегледи

Gordan Kalajdziev 120x160Goran Kalajxhiev është pedagog i rregullt i procedurës penale, drejtësisë për të mitur, të drejtës penale komparative, të drejtës penale ndërkombëtare, filozofisë të së drejtës dhe e drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup, dhe po ashtu jep mësime në Akademinë e Policisë në Shkup dhe Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Shkup. Ai është autori i më shumë se 200 punimeve dhe artikujve të botuar mbi çështjet e drejtësisë dhe procedurës penale, kompetencat policore dhe të drejtat e njeriut. Ai aktualisht është kryesues i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.