fbpx

Ilo Trajkovski

БЛОГЕРИ АЛБ

17.10.17

Прегледи

llo Trajkovski 120x160Ilo Trajkovski është profesor i rregullt në Fakultetin Filozofik në Shkup dhe viziting profesor në Universitetin Shtetëror të Arizonës në Temi, SHBA dhe në Universitetin Jagelonian në Krakov, Poloni. Interesat e tij shkencore dhe kërkimore janë në fushat, sociologjia në politikë dhe sistemi politik, sociologjia e qytetarisë dhe të drejtat e njeriut dhe teorisë moderne sociologjike. Ai ka botuar disa punime dhe përkthime të letërsisë sociologjike nga anglishtja në maqedonisht. Ai ka menaxhuar dhe ka marrë pjesë në disa projekte kërkimore shkencore vendase dhe të huaja dhe ka qenë një konsulent shkencor për disa projekte të aplikuara.