fbpx

Irena Cuculoska

БЛОГЕРИ АЛБ

15.12.17

Прегледи

Irena Cuculovska 120x160Irena Cuculoska është studente e doktoratës për Drejtësi në Bashkimin Evropian në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup. Ajo ka një diplomë master në Drejtësi Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe është diplomuar si studentja më e mirë e gjeneratës së parë të Fakultetit të Drejtësisë. Ajo është e punësuar në Zyrën për Përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Drejtësisë. Ajo ka qenë anëtare e Institutit për të Drejtat e Njeriut për shumë vite, ku ka punuar si koordinatore e projektit dhe studiuese juridike. E gjithë përvoja e saj dhe përqendrimi i interesit është në të drejtat e njeriut, legjislacioni  i BE-së dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ajo ka përvojë me një numër projektesh, kërkimesh dhe analizash dhe është autore, bashkëautore dhe redaktore e disa botimeve.