fbpx

Ivan Anastasovski

БЛОГЕРИ АЛБ

03.10.17

Прегледи

Ivan Anastasovski 120x160Ivan Anastasovski është Zëvendës Dekan për Shkencë dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fakultetin e Edukimit Fizik, Sportit dhe Shëndetit.