fbpx

Ivana Tufegxhiq

БЛОГЕРИ АЛБ

23.09.15

Прегледи

Ivana Tufegxhiq është politikologe e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe studente e programit master në Drejtësi Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë. Fusha e saj me interes të veçantë është të drejtat e njeriut me theks në të drejtat e pakicave, sistemin politik dhe zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore, si dhe proceset e demokratizimit dhe ndikimin e fesë dhe kulturës politike në to.