fbpx

Jasmin Kalaç

БЛОГЕРИ АЛБ

13.05.19

Прегледи

Jasmin Kalaç është student i doktoratës në Departamentin e së Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Ankarasë në Turqi. Punon si avokati dhe fushat kryesore të tij të interesit janë e drejta penale, kriminologjia, penologjia dhe të drejtat e njeriut.