fbpx

Jorde Jaqimovski

БЛОГЕРИ АЛБ

24.10.17

Прегледи

Jorde Jakimovski 120x160Jorde Jaqimovski që nga punësimi në Institutin e Kërkimeve Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në 1979 e deri më sot, punon në fushën e zhvillimit rajonal dhe rural, strukturën e popullsisë dhe diferencimin social, politikën sociale dhe strukturore, standardet e jetesës dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe tregun e punës.