fbpx

Julia Brasakova Bazerkoska

БЛОГЕРИ АЛБ

24.09.18

Прегледи

julija b bezerkoska 120x160Julia Brasakova Bazerkoska është profesore e asociuar e marrëdhënieve politike ndërkombëtare në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Shën Cirili dhe Metodij”, Shkup. Ajo mbaroi studimet e doktoraturës në Universitetin e Këlnit, Gjermani.