fbpx

Karolina Ristova Asterud

БЛОГЕРИ АЛБ

20.01.21

Прегледи

Karolina Ristova Asterud 120x160Karolina Ristova Asterud është profesoreshë në Fakultetin e Drejtësisë "Iustinianus Primus" në Universitetin e Ss. Kirili dhe Metodi në Shkup, Maqedoni. Ish deputet i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë (2002-2006).