fbpx

Kiril Barbareev

БЛОГЕРИ АЛБ

11.06.18

Прегледи

Kiril Barbareev 120x160Kiril Barbareev është Zëvendës Rektor për Zhvillim, Investim dhe Mirëmbajtje në Universitetin "Goce Delçev" (UGD) në Shtip. Studimet e doktoratës i përfundoi në vitin 2010 në Fakultetin Filozofik në Shkup me temën "Edukimi dhe zhvillimi profesional i edukatorëve në arsimin parashkollor", duke fituar kështu titullin Doktor i Shkencave Pedagogjike. Në vitin 2011 ai u zgjodh profesor në Fakultetin e Shkencave Arsimore në UGD.