fbpx

Kristina Runçeva Tasev

БЛОГЕРИ АЛБ

19.06.18

Прегледи

Hristina Runceva 120x160Kristina Runçeva Tasev është docente në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup, në fushën shkencore të shkencave politike të aplikuara. Ajo është autore i punimeve profesionale dhe shkencore të botuara në revista vendase dhe ndërkombëtare dhe ka punuar në disa projekte studimore. Ajo është një nga themeluesit e Institutit të Maqedonisë për Studime Evropiane (MIES).