fbpx

Ksenija Miloviq

БЛОГЕРИ АЛБ

25.06.20

Прегледи

Ksenija MilovicKsenija Miloviq | Me arsim biolog molekular, përkatësia fetare - Sumatraist. Kohët e fundit është anëtar i bordit kryesor të partisë politike opozitare Demos. Anëtar i kryesisë së Forumit të Grave dhe anëtar i rrjetit politik në Mal të Zi. Angazhohem për realizimin e të gjitha çështjeve sociale që mund të kontribuojnë për t'u bërë një shoqëri me mundësi të barabarta për të gjithë.