fbpx

Ismail Kamberi

БЛОГЕРИ АЛБ

26.09.16

Прегледи

ismail slikablogeriIsmail Kamberi ka përfunduar studimet master për të drejtën penale në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë” në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij" në Shkup. Fusha e tij e interesit është e drejta themelore e njeriut me një theks të veçantë në të drejtat e romëve dhe ai përpiqet të përfaqësojë interesat e tyre ligjore. Ai ka përvojë në organizata ndërkombëtare si OSBE / ODIHR dhe organizata të ndryshme rome. Në përvojën e tij të punës deri më tani, Ismaili ka marrë pjesë në një numër trajnimesh, seminaresh dhe konferencash. Ai aktualisht është duke punuar si studiues i ri në Institutin për Politikë Evropiane (EPI) në Shkup në një projekt që eksploron problemin e kufizimit të së drejtës së lëvizjes së romëve në Maqedoni.