fbpx

Malinka Ristevska Jordanova

БЛОГЕРИ АЛБ

03.02.21

Прегледи

Malinka Ristevska Jordanova 120x160Malinka Ristevska Jordanova është angazhuar në procesin e integrimit në BE që nga fundi i viteve 1990, duke mbajtur pozicione të larta si pjesë e administratës publike në Parlamentin dhe Qeverinë e Maqedonisë. Si Këshilltare Shtetërore në Sekretariatin për Çështjet Evropiane, ajo kryesoi Nënkomitetin MK-EU SAA për Drejtësi dhe Punë të Brendshme nga 2002-2008 dhe Komitetin e MSA nga 2008-2010 dhe ishte koordinatore e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE. Ajo dha një kontribut të veçantë në pranimin e vendit të saj në BE, duke përmbushur rekomandimet për fillimin e negociatave të pranimit dhe zbatimin e standardeve të përcaktuara në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Dr. Ristevska-Jordanova është themeluese dhe ish-drejtoreshë (shkurt 2011 - shkurt 2017) e institutit mendimor maqedonas Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, ku ajo tani është anëtare jo-ekzekutive e bordit. Në kërkimin e saj, Dr. Jordanova përqendrohet në zbatimin e politikës së kushtëzimit të BE-së në rajonin e Evropës Juglindore, si dhe në transpozimin e ligjit të BE-së.