fbpx

Mirjana Llazarova Trajkovska

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

mirjana lazarova trajkovskaMirjana Llazarova Trajkovska është gjykatëse dhe kryetare e seksionit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Paraprakisht, ajo ka qenë gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, Kryetare e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Shefe e Departamentit të të Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si dhe ndihmës-ministre e procedurave administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ajo u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Ajo ka përfunduar studimet master dhe doktoraturën në Fakultetin e Drejtësisë në Ljubjanë.