fbpx

Natasa Kovaceviq

БЛОГЕРИ АЛБ

22.03.19

Прегледи

Natasa Kovaceviq ka diplomuar për drejtësi dhe është në proces të përfundimit të masterit për mbrojtje të mjedisit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në Mal të Zi. Që nga viti 2003, ajo ka punuar për OJQ-në “Green Home”, duke arritur nivelin si eksperte e lartë për zhvillim të qëndrueshëm dhe politikë mjedisore. Është autore dhe bashkëautore e disa punimeve studimore mbi politikën e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës dhe është anëtare e IUCN CEL (Komisionit për Ligjet e Mjedisit), Këshillit Kombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm të Malit të Zi dhe grupit të punës për Kapitullin 27 - Mjedisi në kuadër të procesit të pranimit të Malit të Zi në BE. Për tre vitet e fundit, ajo ka qenë Drejtoreshë e Përgjithshme e Green Home, përgjegjëse për planifikimin strategjik dhe përfaqësimin publik.