fbpx

Nenad Toniq

БЛОГЕРИ АЛБ

18.02.17

Прегледи

nenad tonic 120x160Nenad Toniq ka diplomuar për inxhinieri transporti dhe ka përfunduar masterin për inxhinieri të mbrojtjes së mjedisit. Ai aktualisht është i punësuar në Departamentin e Transportit në qytetin e Shkupit, për çështje në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të transportit. Përveç kësaj, ai është I angazhuar edhe si bashkëpunëtor profesional në fushën e inxhinierisë së transportit në revistën për urbanizëm, arkitekturë dhe ekologji "Porta3".