fbpx

Petar Gosev

БЛОГЕРИ АЛБ

18.05.16

Прегледи

petar goshevPetar Gosev ka diplomë master në shkencat ekonomike. Ai është ish-guvernator i Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë dhe ish - Ministër i Financave. Ka qenë themeluesi dhe drejtuesi i Partisë Liberal Demokrate dhe në tre mandate është zgjedhur anëtar i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Goshev ishte shefi i delegacionit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Federale të ish-RSFJ-së dhe kryetar i Komisionit të Politikës Monetare (1991). Në vitet 1980, ai ishte aktiv në Këshillin Federativ për Çështje Sociale dhe Ekonomike të ish-RSFJ-së dhe në kryesinë e Federatës së Sindikatave të Maqedonisë. Ai ka qenë gjithashtu anëtar i Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë (SKM) dhe kryetari i fundit i Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë (SKM) kur u shndërrua në Lidhja Social Demokrate.