fbpx

Petrit Saraçini

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

petrit saraciniPetrit Saraçini ka diplomuar për gazetari në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup, student për master në Institutin për Studime të Komunikimit. Ai ka punuar dhe ka botuar si gazetar, redaktor, producent, moderator dhe kolumnist në gazetat "Dnevnik", "Lobi", "Press Online", "Flaka", "Lajf Radio", "Sloboden Peçat", "TV21". Ai ka një eksperiencë shumëvjeçare në studimet për mediat, përvojë të cilën e ka fituar si drejtues i programeve në Institutin e Mediave të Maqedonisë, ku ka marrë pjesë dhe ka menaxhuar disa projekte të mediave kombëtare dhe rajonale. Ai është autor dhe bashkëautor i disa punimeve studimore dhe profesionale vendase dhe ndërkombëtare në fushën e mediave, duke përfshirë "Kosova dhe Media", "Situata me mediat e komuniteteve në Republikën e Maqedonisë", "Manuali i arsimimit mediatik për mësuesit e gjuhës amtare", “Fqinjët e Ballkanit në mediat "," Gjuha e urrejtjes në internet në vendet e Evropës Juglindore"," Maqedonia në epokën digjitale - ndër të drejtat dhe përgjegjësitë gjatë komunikimit në internet".