fbpx

Radica Todorovska

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

radica todorovskaRadica Todorovska është gazetare e diplomuar dhe ka  diplomë masteri për shkenca politike që nga 2009. Aktualisht është studente për doktoratë në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në Shkup. Programi për studimi i doktoratës është në fushën e "Demokracisë në kushte të globalizmit". Ajo aktivisht merr pjesë në konferenca në fushën e shkencës politike, dhe temë e interesit shkencor është zhvillimi i demokracisë në sistemet politike, veçanërisht në drejtim të komunikimit ndërinstitucional. Periudha e tranzicionit dhe e pas-tranzicionit në vendet post-socialiste është një sfidë e veçantë për studimin komparativ me demokracitë e zhvilluara dhe ato moderne.