fbpx

Sashka Todorovska

БЛОГЕРИ АЛБ

17.10.18

Прегледи

Saska Todorovska 120x160Sashka Todorovska ka Master Shkencor (MSc) në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Këshilltare e Certifikuar për Karrierë në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Këshilltarëve të Karrierës (GCDF - Global Career Development Facilitator). Eksperienca e saj e punës është në fushën e burimeve njerëzore në një kompani private shëndetësore. Ai është i orientuar drejt theksimit të nevojës për zhvillim personal dhe profesional. Ai merr pjesë aktive në konferenca dhe është autor i disa artikujve në fushën e burimeve njerëzore. Ai është anëtar i Asociacionit të Maqedonisë për resurse njerëzore dhe i shoqatës për këshilltarë për karrierë.