fbpx

Silvana Mojsovska

БЛОГЕРИ АЛБ

22.03.17

Прегледи

silvana mojsovska 120x160Silvana Mojsovska është profesoreshë me angazhim të plotë në Institutin e Ekonomisë - Shkup, në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodi". Interesat e saj studimore janë përqendruar kryesisht në çështje që lidhen me ekonominë ndërkombëtare dhe integrimin në BE. Ajo është autore e shumë punimeve shkencore, ka punuar në shumë projekte aplikimi, ka realizuar vizita studimore në universitete prestigjioze jashtë vendit dhe ka marrë pjesë në një numër konferencash ndërkombëtare dhe vendase.