fbpx

Sllavko Milladinovski

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

slavko miladinovskiSllavko Milladinovski politikolog i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe student në programin master për Të Drejtën Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë. Me interes të veçantë për të janë fushat e sundimit të ligjit, sistemi politik, zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore, kultura politike dhe proceset e demokratizimit.