fbpx

Stefan Ristevski

БЛОГЕРИ АЛБ

05.04.21

Прегледи

Stefan Ristovski 120x160Stefan Ristevski është hulumtues në EPI që nga dhjetori i vitit 2019. Stefan ka magjistruar në College of Europe në Bruge, Belgjikë. Ka magjistruar në drejtimin Studime ekonomike evropiane me specializim në lëminë e biznesit. Ai ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup në drejtimin Tregti ndërkombëtare. Stefan bën monitorimin e procesit të aderimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe politikave sektoriale. Deri më tani, ka marrë pjesë në shkruarjen e disa billteneve lidhur me COVID-19 dhe gjendjen në Evropën qendrore dhe lindore. Para se të bëhet pjesë e EPI, ai ishte i angazhuar në EuroEvents – Instituti për hulumtime të tregut, në veçanti në projekte që kanë të bëjnë me transparencë dhe harmonizim me rregullativat, si dhe mbrojtjen shëndetësore ndërkufitare me fokus të veçantë në acquis Evropian.