fbpx

Sveto Toevski

БЛОГЕРИ АЛБ

10.09.18

Прегледи

sveto toevski 120x160Sveto Toevski është student doktorature për lingustikë dhe ka përfunduar masterin për shkenca politike, është analist i pavarur politik dhe studiues shumëvjeçar në gjuhësi dhe në shkencat politike.