fbpx

Tatjana Çakulev

БЛОГЕРИ АЛБ

25.01.18

Прегледи

Tatjana Cakulev 120x160Tatjana Çakulev është përfaqësuese e Koalicionit O2, një iniciativë qytetare për ajër të pastër, zvogëlimin e ndotjes së tokës dhe ujit, mbrojtjen e biodiversitetit, natyrës dhe mbrojtjen kundër efekteve të ndryshimit të klimës.