fbpx

Vesna Garvanlieva Andonova

БЛОГЕРИ АЛБ

18.05.16

Прегледи

vesna andonovaVesna Garvanlieva Andonova ka përfunduar studimet master në administrimin e biznesit në Universitetin Lajden, Hollandë, që nga viti 2006. Ajo është studiuese me përvojë më të vjetër në Qendrën për Analiza Ekonomike (QAE) në fushën e mikro dhe makro ekonomisë, mjedisit të biznesit, analizës së politikave, etj. Ajo ka një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e menaxhimit të zhvillimit të biznesit dhe menaxhimit projektues.