fbpx

Voisllav Stojanovski

БЛОГЕРИ АЛБ

19.04.16

Прегледи

voislav s 120x160Voisllav Stojanovski është aktivist për të drejtat e njeriut, këshilltar juridik i Komitetit të Helsinkit dhe pedagog në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë. Ai ka diplomuar për drejtësi në Maqedoni, dhe ka përfunduar masterin në Gjermani dhe doktoraturën në Republikën Çeke. Ish-student me burës i Bundestag-ut gjerman, Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Institutit Max-Plank, autor i një libri dhe njëzet punimeve profesionale të botuara në disa vende.