fbpx

Inspektorët rajonal do të rrënojnë ndërtime të egra

Intervistë

19.08.20

Прегледи

Shërbimet inspektuese luftojnë me shkelësit e ligjeve me numër shum më të vogël të të punësuarve nga ai që është paraparë me sistematizimin. Ka inspektoratë me plotësim i cili është nën 50 përqind nga numri i paraparë. Kryetarja e Këshillit inspektues Magdalena Filipovska - Grashkoska në intrrvistën për #ResPublica paralajmëron ndryshime në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese, posaçërisht në menaxhimin me ndërtimet e egra.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии