fbpx

Кредити

Банките „пливаат“ во пари, граѓаните се „дават“ во камати и провизии

Свето Тоевски

07.06.21

Свето Тоевски Банкарскиот систем во Македонија се состои од 14 деловни банки и 3 штедилници.Се уште актуелната пандемија не влијае премногу...