Југоисточна Европа

Незамисливата иднина на демократијата во Југоисточна Европа

Сабин  Селими

15.03.19

ALB  SR  ENG Сабин Селими (Sabin Selimi) Денес, кандидати за политички функции се луѓето. Утре, тоа ќе го прават интелигентни машини. И, тие може и ќе...