pogolema odgovornost ili zasilena propaganda novinarska etika vo digitalnata era introИнститутот за комуникациски студии (ИКС) го објави документот за јавни политики „Поголема одговорност или засилена пропаганда: новинарската етика во дигиталната ера“, чија цел е да ја анализира состојбата со етиката во медиумите и новинарството во време кога технологијата има големо влијание врз медиумската сфера. Документот ја анализира европската и македонската регулатива од областа, а се осврнува и на случаи од практиката во Македонија.

Како поефикасно да комуницираат со целните публики преку дигитални медиуми, како да го мерат влијанието кое го имаат преку социјалните мрежи и како да ги воочат различните потреби на различните платформи за дигитална комуникација. Ова беа темите покриени на дводневната обуката за претставници на граѓански организации која ја организираше Институтот за комуникациски студии на 8-9 февруари.

govor na omraza vest introИнститутот за комуникациски студии (ИКС) го објави документот за јавни политики „Слободата на изразување наспроти говорот на омраза во медиумите во Македонија“, чија цел е да ја анализира состојбата со говорот на омраза во традиционалните и онлајн медиуми во Македонија и во регионот. Документот ја анализира европската и македонската регулатива од областа, а се осврнува и на случаи од практиката во Македонија каде што може да се идентификува говор на омраза.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: