fbpx

Истражувачи, новинари и студенти се обучуваа за академско блогирање

ВЕСТИ - ИНФО

22.09.15

Прегледи

webinar

Повеќе од 30 учесници го следеа вебинарот за академско блогирање што го организираше Институтот за комуникациски студии во рамки на проектот „Изразување на јавниот интерес“. Млади истражувачи, студенти, новинари и колумнисти добија корисни совети како да напишат успешен академски блогпост заснован на научни наоди и податоци, но со кој на разбирлив начин ќе ја информираат пошироката јавност за актуелни комплексни прашања во општеството.

„Академските блогови ни овозможуваат да пристапиме до пошироката публика и да влијаeме врз јавната дебата за нашата тема на експертиза. Исто така да отвориме дебати со колеги или други заинтересирани страни во јавноста и да станеме познати експерти во заедницата.“, вели обучувачката д-р Сали Браутон Мицова, професор на Универзитетот на Источна Англија и долгогодишен уредник на академскиот блог на Лондонската школа за економија.

На првиот ден, вебинарот обезбеди алатки и техники за тоа како се пишува добар академски блогпост, кои се разликите со други типови на пишување, базичните структури и стилови и користењето на докази, податоци и извори при академското блогирање.

На вебинарот се зборуваше за тоа дека целните групи на академските блогови се образовани, па дури и експерти во различни области, и иако се најчесто заинтересирани за проблематиката за која се блогира, немаат доволно време и внимание. Поради тоа што ваквата публика е нередовна, таа најчесто се привлекува преку споделување линкови на пребарувачите на Интернет. Затоа предавачката ги советуваше учесниците да пишуваат кратко и јасно и на понеформален начин во споредба со академските статии, но при тоа да споделуваат и да се повикуваат на нови научни податоци и наоди и да потенцираат одговор или дебата за прашањето кое го анализираат.

Учесниците разгледуваа повеќе примери на академски блогови, а имаа и можност да напишат сопствен академски блогпост и преку групна дискусија и фидбек од обучувачот да ги согледаат предностите и недостатоците во пишувањето на блогови.

После вебинарот, учесниците ќе бидат поканети да напишат блогпост за академскиот блог www.respublica.edu.mk за тема од нивната област на експертиза, а која ќе биде поврзана со актуелните случувања и почитувањето на јавниот интерес во Македонија. Целта е да се креира професионална мрежа која ќе ги анализира прашањата од јавен интерес и преку академско блогирање да се достигне поширока публика и да се запознае јавноста со проблемите кои се од јавен интерес.