fbpx

Abdulmenaf Bexheti

Abdulmenaf Bexheti është profesor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë dhe është anëtar i rregullt i ASHAM-it. Në vitin 2002, mbrojti doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë në UKIM dhe ka mbi 80 punime shkencore të botuara, katër libra dhe mbi 300 artikuj (analiza, kolumne, ese, etj.). Ai është aktiv në jetën shoqërore dhe merr pjesë në debate të profesionale, shkencore dhe tryeza të ndryshme të rrumbullakëta në vend dhe më gjerë. Bexheti ishte anëtar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga viti 1996 deri në vitin 1998 dhe më parë ishte zëvendës u.d. i Drejtorisë së të Ardhurave Publike.

Tre dekada në kërkim të modelit më të mirë ekonomik

Abdulmenaf Bexheti

29.07.19

МК Abdylmenaf Bexheti Procesi i privatizimit të kapitalit shoqëror si reformë themelore për kalim në ekonominë kapitaliste filloi saktë para tre dekadash me qëllim themelor për ndryshimin e strukturës bashkë-pronare dhe për definim të titullarit të...