Aleksandar Karatosho

Aleksandar Karatosho ka një përvojë shumëvjeçare në sektorin civil ku ka qenë vullnetar dhe anëtar i shumë organizatave vendore dhe ndërkombëtare. Në të kaluarën, ai ishte bursist i Fondacionit Konrad Adenauer, Ambasador i Think Tank-it Evropian të Studentëve, anëtar i Kryesisë së SPUKM-së dhe Sekretar i PTPI Skopje Community Chapter, si dhe themelues dhe ish-kryetar i organizatës jofitimprurëse civile Youth Empowerment Association. Aktualisht, përveç anëtarësimit të tij aktiv në EDYN, Global Shapers Skopje Hub dhe Këshillin Euro-Atlantik të Maqedonisë, Aleksandri është një nga ambasadorët e rinj evropianë nga Ballkani Perëndimor si pjesë e programit të Direktoratit së Fqinjësisë dhe Zgjerimit të BE-së dhe themelues dhe drejtor i Fondacionit Karatosho.

Demokraci në krizë: Evolucion përmes edukimit

Aleksandar Karatosho

15.07.20

Aleksandar Karatosho Në qeverisjen që tekstualisht do të thotë sundimi i popullit, ndërsa nga ana tjetër populli i zhgënjyer nga situata bëhet letargjik, është koha për të shtruar pyetjen: “Çfarë ndodh kur demokracia bie në krizë...