fbpx

Dejan Donev

Dejan Donev ka mbaruar doktoraturën në Departamentin e Filozofisë në Fakultetin Filozofik në Universitetin "Shën. Ciril dhe Metodij” në Shkup, ku më parë mbrojti tezën e masterit. Ai mban leskione në disa studime universitare dhe pasuniversitare në fushën e etikës dhe mediave dhe marrëdhëniet me publikun, etikës të menaxhimit dhe të biznesit, etikës politike, etikës dhe administratën publike, si dhe teorinë organizative dhe zhvillimin, teoritë e globalizmit dhe metodologjinë e kërkimit.

Si shpenzoi ESM-ja miliona përmes marrëveshjeve/negociatave të drejtpërdrejta

09.02.22

Nëse në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021, kompania shtetërore për prodhimin e energjisë elektrike AD ESM (ELEM) ka lidhur 6 kontrata në procedura negocimi pa shpallur konkurs me vlerë totale prej 9 milionë euro, në gjysmën e dytë të vitit ka lidhur 12...

Nëse edhe ne jemi për bioetikën, a nuk jemi për jetën!?

Dejan Donev

08.01.19

МК   ALB Prof.i asoc. d-r Dejan Donev Në rrugën drejt përparimit, njeriu, duke i shfrytëzuar arritjet shkencore dhe teknologjinë e aplikuar, në mënyrë të konsiderueshme jetën, dhe me atë edhe bazën e saj, natyrën. Dimensionet e këtij rrënimi...