fbpx

Xhelal Neziri

Xhelal Neziri ka përfunduar studimet e masterit në sferën e komunikimit dhe marrëdhëniet me publikun në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Juridike në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup. Ai ka përvojë të pasur gazetarie. Menjëherë pas përfundimit të Fakultetit të Filologjisë në 1999, i u inkuadrua në gazetën e përditshme në gjuhën shqipe “Fakti” si gazetar. Në vitin 2002, ai u bë redaktori i gazetës së përditshme “Global”, dhe punoi si bashkëpuntor në javoren “Lobi”. Në vitin 2003, ai u punësua si korrespodent i gazetës “Koha Ditore Maqedoni”, ndërsa punonte për javoren “Java”. Në vitin 2005 ai ishte redaktori i gazetës “Lajmi Ekskluziv”, dhe në vitin 2007 ai themeloi javoren e tij “Nacional”. Që nga viti 2011 ai është themelues dhe kryetar i Qendrës për Gazetari Hulumtuese (SKUP) Maqedoni në Shkup.

Ndikimi i traumave në shëndetin e viktimave të dhunës me bazë gjinore

Katarina Stavric

10.01.24

Dhuna me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet më të përhapura të të drejtave të njeriut që prek seriozisht të gjitha aspektet e shëndetit dhe sjelljes fizike, seksuale, riprodhuese dhe mendore të...

Ndarja e shoqërisë në “pro-perëndimorë” dhe “pro-lindorë” pamundëson debatin e argumentuar për “NATO efektin”

Xhelal Neziri

07.11.18

МК   ALB Mr. Xhelal Neziri Maqedonia, institucionet e saja dhe faktorët që përcaktojnë rrjedhat politike në vend duhet të qëndrojë në këtë vijë pa hamendje, jo për shkak të Perëndimit apo Lindjes, por për faktin se ky orientim përbashkues...