fbpx

Ирена Цветковиќ

Ирена Цветковиќ е магистер по родови студии. Моментално работи на својата докторска теза од областа на родовите студии. Како млад истражувач работела на многу истражувачки проекти од областа на социологијата, родовите студии и медиуми. Беше авторка на општествено ангажираниот блог Фемгерила, а потоа и колумнистка во дневниот весник Дневник. Таа е активистка за човековите права на маргинализираните заедници, а особено се бави со активизам за правата на ЛГБТ лицата, корисниците/чките на дроги и сексуалните работници/чки. Активна е во неколку формални и неформални активистички здруженија. Во моментов е извршна директорка во Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“- Скопје.

Важноста на AI писменоста во борбата против дигиталното родово базирано насилство

Боби Бадаревски

28.02.24

Кога ја тестирав новата вирална апликација за AI аватари Lensa, се надевав дека ќе добијам слични резултати како некои од моите колеги од MIT Technology...

Поголема транспарентност и придржување до законите како начини за зајакнување на довербата во партиите

Омер Ајдини

Марија Митева

Фитим Лога

Касијана Јовановска

27.04.22

Политичките партии во Северна Македонија континуирано се рангирани на дното кога станува збор за довербата на граѓаните во институциите и...

Правното признавање на родот e клучнo за правата на трансродовите луѓе во Македонија

Ирена Цветковиќ

16.11.18

МК   ALB д-р Ирена Цветковиќ  Сега е најдоброто време Република Македонија да започне со процесот на усвојување модел кој експертите и транс...

Во училиште нема место за различните

Ирена Цветковиќ

13.01.17

м-р Ирена Цветковиќ Да се биде различен во Македонија е проклетство. Со оваа констатација ќе се согласи секој кој на своја кожа ја почувствувал...