fbpx

Марија Митева

Марија Митева е член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, портпарол на партијата и меѓународен секретар на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Таа е и партиски функционер задолжен за слободен пристап до информации од јавен карактер и работи на подобрување на нивото на транспарентност на ВМРО-ДПМНЕ. Дипломирана на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет „Јустинијан Први“’ во Скопје. Магистер е по деловно право. Во 2018 година го положила правосудниот испит.

Поголема транспарентност и придржување до законите како начини за зајакнување на довербата во партиите

Омер Ајдини

Марија Митева

Фитим Лога

Касијана Јовановска

27.04.22

Политичките партии во Северна Македонија континуирано се рангирани на дното кога станува збор за довербата на граѓаните во институциите и...