Марија Митева

Марија Митева е член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, портпарол на партијата и меѓународен секретар на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Таа е и партиски функционер задолжен за слободен пристап до информации од јавен карактер и работи на подобрување на нивото на транспарентност на ВМРО-ДПМНЕ. Дипломирана на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Правен факултет „Јустинијан Први“’ во Скопје. Магистер е по деловно право. Во 2018 година го положила правосудниот испит.

Sorry, no posts matched your criteria.