Касијана Јовановска

Касијана Јовановска е помошник во Секторот за општи, правни, финансиски и кадровски работи во СДСМ. Работи на материјално-финансиската усогласеност на партијата, подготвува финансиски периодични и годишни извештаи, води евиденција за донациите за партијата и исто така ја води евиденцијата за вработените во партијата. Исто така работи и со администрирање на договори и плаќања за време на изборни кампањи. Касијана е дипломиран менаџер за бизнис логистика на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје.

Sorry, no posts matched your criteria.