fbpx

Касијана Јовановска

Касијана Јовановска е помошник во Секторот за општи, правни, финансиски и кадровски работи во СДСМ. Работи на материјално-финансиската усогласеност на партијата, подготвува финансиски периодични и годишни извештаи, води евиденција за донациите за партијата и исто така ја води евиденцијата за вработените во партијата. Исто така работи и со администрирање на договори и плаќања за време на изборни кампањи. Касијана е дипломиран менаџер за бизнис логистика на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје.

Поголема транспарентност и придржување до законите како начини за зајакнување на довербата во партиите

Омер Ајдини

Марија Митева

Фитим Лога

Касијана Јовановска

27.04.22

Политичките партии во Северна Македонија континуирано се рангирани на дното кога станува збор за довербата на граѓаните во институциите и...