fbpx

Ирена Христовска

Ирена Д. Христовска е професор по одделенска настава и магистер по политички науки (комуникација и медиуми). Од 1997 работи како одделенски наставник. Активно учествува во проектите (како учесник, обучувач, реализатор) кои се имплементираат во воспитно-образовниот процес.

Критичката настава ги оспособува младите за општествена трансформација

Каролина Бабич

Пеѓа Ашанин Голе

24.08.22

Новите генерации не можат да го променат светот ако наставниците на своите ученици  им даваат само модели за „повторување“ на деловни и...

„Кембриџ“ треба да се прилагоди на возраста на учениците

Ирена Христовска

26.05.17

М-р Ирена Христовска Реформи во образованието секако дека се потребни, но тие треба да се базираат на цврсти докази поткрепени со позитивни...