fbpx

Etnikja dhe Maqedonia (Pjesa e dytë)

23.09.20

Ivan Nikolovski Zbatimi praktik i strategjisë për “një shoqëri për të gjithë“, e cila në letër ka qëllime të mira të frymëzuara nga idetë moderne liberale rreth multi-kulturalizmit, është nën hijen e luftës së dështuar kundër...

Etnikja në politikën e Maqedonisë së pavarur

17.09.20

Ivan Nikollovski Maqedonia e Pavarur nuk mund të mburret me menaxhim të suksesshëm të çështjeve etnike,ndërkaq “gabime” bëhen në ditët e para të pavarësisë. Çështjet etnike janë një temë komplekse dhe gjatë sqarimit dhe diskutimit të...

Monopoli i identiteteve etnike në politikën në Maqedoni

10.07.20

Ivan Nikolovski Ç’ndodh me ata qytetarë që nuk përshtaten në diskursin tonë (bi)etnik?   Pyetja nëse duhet të kemi apo jo një kryeministër shqiptar (një temë që ka qenë mjaft e ekspozuar në media në periudhën e kaluar) është një diskutim që...