Kristina Ozimec

Kristina Ozimec është kryetare e organizatës mediatike PINA dhe organizatore e Festivalit Mediatik në Shkup. Ajo gjithashtu punon si ligjëruese dhe mentore në fushën e medias, gazetarisë dhe komunikimit.

Ngacmimi i femrave gazetare në internet kërcënon lirinë e medias

Kristina Ozimec

18.11.22

Sipas hulumtimit të fundit të organizatës PINA, bazuar në anketat e kryera me 103 gazetare femra, 24,1% e gazetareve kanë marrë kërcënime për dhunë fizike, ndërsa 19,5% e tyre kanë marrë kërcënime për...